اخبار شرکت

شرکت نرم افزاری کیو، دانش بنیان تولیدی نوع یک شد
گزارش تصویری نمایشگاه برترین شرکتهای دانش بنیان
کسب عنوان چهره استارتاپی سال ۱۳۹۷