دسته بندی :اخبار

بازدید سورنا ستاری (معاون رئیس جمهور)
شرکت نرم افزاری کیو، دانش بنیان تولیدی نوع یک شد
گزارش تصویری نمایشگاه برترین شرکتهای دانش بنیان
بازدید دکتر نهاوندیان از شرکت دانش بنیان کیو
کسب عنوان چهره استارتاپی سال ۱۳۹۷